Rozwiązania dla biznesu

Odkryj ze mną nowe możliwości, zdobądź przewagę nad konkurencją i stwórz atmosferę, która przyciąga utalentowanych pracowników i inspiruje do sukcesu.

Diversity, Equity & Inclusion Consulting

Pozwól swojej organizacji wejść na wyższy poziom zarządzania dzięki DEI.

Female Leadership

Świat, w którym kobiety mają wpływ na podejmowanie decyzji, jest lepszym miejscem dla wszystkich.

Talenty Gallupa

Kultura oparta na mocnych stronach

Badanie i diagnoza Inteligencji Emocjonalnej

Diagnoza kapitał emocjonalnego liderek i liderów

Coaching

Jedna z najbardziej spersonalizowanych i efektywnych metod rozwojowych.

Team coaching

Uwolnij potencjał zespołu — niezwykle skuteczna metoda wspierająca zespoły w budowaniu lepszej współpracy i efektywności.

Warsztaty i szkolenia

W tematyce związanej z rozwojem kompetencji miękkich i kompetencji managerskich.

Wystąpienia

Występuję w roli prelegentki czy prowadzącej panele na konferencjach.

Dowiedz się więcej

Diversity, Equity & Inclusion Consulting

Pozwól swojej organizacji wejść na wyższy poziom zarządzania dzięki DEI.

Inwestowanie w obszar DEI to must have organizacji, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku, przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników i pracowniczki i budować kulturę pracy, w której każdy może w pełni się realizować. Tworzenie kultury włączającej uwalnia potencjał płynący z różnorodności, a co za tym idzie – firmy zyskują więcej kreatywnych pomysłów, lepsze rozwiązania i innowacje, a przede wszystkim lojalnych i zaangażowanych pracowników.


DEI to przede wszystkim relacje, szacunek i ludzie.

Niezależnie od tego czy Twoja organizacja dopiero startuje z DEI, czy macie już pewne działania za sobą, mogę pomóc Wam:

 • stworzyć strategię DEI,
 • przeprowadzić audyt stanu faktycznego,
 • zdiagnozować potrzeby w zakresie DEI,
 • przeprowadzić webinary edukacyjne i szkolenia dla pracowników i pracowniczek,
 • zaprojektować działania wspierające istniejącą strategię DEI,
 • przeszkolić liderki i liderów w zakresie inclusive leadership, czyli włączającego przywództwa,
 • zdiagnozować poziom inteligencji emocjonalnej liderów i liderek za pomocą narzędzia ECR (Emotional Capital Report) i przeprowadzić proces rozwoju tej kompetencji 
 • wdrożyć sieci pracownicze,
 • zaplanować wydarzenia promujące DEI w organizacji.

Przykładowe szkolenia i webinary, jakie mogę zaproponować, to:

 • Wprowadzenie do Diversity, Equity & Inclusion,
 • Czym jest kultura włączająca i jak być bardziej włączającą osobą,
 • Nieuświadomione uprzedzenia (Unconscious bias) i stereotypy,
 • Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi,
 • Przywództwo włączające dla liderek i liderów (Inclusive leadership).

Female Leadership

Świat, w którym kobiety mają wpływ na podejmowanie decyzji, jest lepszym miejscem dla wszystkich.

Choć obecność kobiet w biznesie jest już dziś widoczna, to nadal ich odsetek na najwyższych pozycjach zarządczych w organizacjach jest na zbyt niskim poziomie. Biznes potrzebuje liderek, by tworzyć lepsze produkty, lepsze zespoły i lepszy świat.

Przez wiele lat firmy próbowały wpływać na kobiety, oczekując od nich, że przyjmą męski styl działania jako ten „właściwy” – ta strategia nie okazała się skuteczna. Kobiety mają swój styl, który trzeba uwolnić, by ukryty w nich potencjał mógł być maksymalnie wykorzystany.

Stereotypy i uprzedzenia nierzadko negatywnie wpływają na poczucie sprawczości kobiet, odbierają im pewność siebie i powstrzymują przed sięganiem po więcej.

Podejmując współpracę w ramach Female Leadership, proponuję:

 • programy rozwoju przywództwa dla kobiet uwzględniające wzmacnianie pewności siebie, odnajdywanie swojego stylu przywództwa, budowanie marki osobistej i sieci kontaktów oraz wzmacnianie kompetencji liderskich,
 • procesy coachingowe,
 • diagnozę inteligencji emocjonalnej (ECR) 
 • programy wzmacniające równowagę płci i women empowerment  w organizacjach,
 • power speech’e,
 • warsztaty i szkolenia,
 • kurs budowania pewności siebie online po polsku lub po angielsku.

Kultura oparta na mocnych stronach

Badania Instytutu Gallupa potwierdzają, że ludzie mający możliwość wykorzystywania codziennie swoich mocnych stron są aż 6 razy bardziej zaangażowani w swoją pracę i 3 razy częściej deklarują, że mają doskonałą jakość życia.

Odkrywanie talentów i rozwijanie swoich mocnych stron przynosi o wiele lepszy zwrot z inwestycji niż nieustanne poprawianie słabości. Rozwój oparty na mocnych stronach dodaje ludziom skrzydeł i sprawia, że osiągają o wiele więcej każdego dnia.

A co ze słabościami? Można nimi zarządzać, ale nigdy nie czyni się z ich poprawiania sensu rozwoju. Nigdy zresztą nie osiągniemy tak dobrych rezultatów, poprawiając to, co słabe i inwestując w to, co w nas naturalnie mocne.

Jak najefektywniej wykorzystać narzędzie Clifton Strengths (talenty Gallupa) do budowania silnych zespołów?

Mój idealny model pracy obejmuje kilka etapów:

 • Indywidualnie badanie każdego z członków zespołu.
 • Sesja feedbackowa i omówienie talentów każdej osoby indywidualnie. Po co? Mimo że raport jest obszerny i dokładny, to jednak dość skomplikowany, aby samodzielnie w pełni go zrozumieć i odnieść do siebie. Dzięki przeprowadzonej sesji mam pewność, że każdy z członków zespołu rozumie swoje talenty i potrafi o nich opowiedzieć innym swoimi słowami. 
 • Sesja z liderem/liderką zespołu, aby omówić oczekiwania i wyzwania, jakie stoją przed zespołem.
 • Warsztaty zespołowe, podczas których uczestnicy poznają się wzajemnie przez pryzmat talentów, zaczynają lepiej rozumieć swoje zachowania, motywacje, potrzeby i rozumieją, na czym polegają wartościowe partnerstwa wzmacniające efektywną współpracę. 
 • Sesja podsumowująca z liderem/liderką zespołu i omówienie wniosków z warsztatów oraz dodatkowych wątpliwości.

Co mówią uczestnicy po procesie?

 • Rozumieją lepiej siebie samych i czują się bardziej pewni siebie. Nierzadko mają efekt „aha”, bo stają się jasne ich potrzeby, motywacje i naturalny sposób działania, myślenia i odczuwania.
 • Wiedzą, jak przekuwać ich talenty i mocne strony w osiąganie jeszcze lepszych rezultatów.
 • Rozumieją lepiej talenty i mocne strony pozostałych osób w zespole, dzięki czemu lepiej wykorzystują potencjał płynący ze współpracy.
 • Odbierają proces jako doskonałe ćwiczenie integracyjne i wzmacniające współpracę.
 • Stwierdzają, że po prostu mieli fun. 

Jeśli również chcesz przejść przez podobny proces ze swoim zespołem – daj znać.

Z radością będę towarzyszyć Wam w odkrywaniu talentów indywidualnych i zespołowych.

Zobacz, co o wykorzystaniu pracy z talentami mówią liderzy i liderki.

Obejrzyj live – „Jak wykorzystać talenty Gallupa w zespole?”

Badanie Emotional Capital Report – dlaczego warto?​

 • Najbardziej zaawansowane na świecie badanie do pomiaru i rozwoju Inteligencji Emocjonalnej.​
 • Badania wykazały, że istnieje 10 kluczowych kompetencji , które stanowią podstawę Kapitału Emocjonalnego odpowiadającego za skuteczne przywództwo. ​
 • Pozwala na zmierzenie i zrozumienie czynników stymulujących zachowanie konkretnej osoby na stanowisku liderskim oraz weryfikację postrzegania EQ przez otoczenie w ramach badania 360. ​
 • Właściwości psychometryczne ECR zostały poddane naukowej ocenie, aby zapewnić dokładność i niezawodność.​
 • ECR mówi językiem biznesu, ze szczególnym naciskiem na przywództwo, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do rozwoju skutecznych liderek i liderów. ​

Rygor naukowy i rzetelność ECR ​

Właściwości psychometryczne ECR zostały poddane naukowej ocenie w celu zapewnienia dokładności i niezawodności.​

 1. Dane normatywne — do stworzenia danych bazowych wykorzystuje się zróżnicowany zakres zawodów i kilka krajów. Są one wykorzystywane do przeprowadzania benchmarków EQ.​
 2. Wyniki standardowe – surowe wyniki danej osoby są oceniane w stosunku do bazy danych benchmarkingu, aby stworzyć wynik standardowy. Uwzględnia to różnice takie jak wiek, aby pokazać prawdziwe możliwości rozwoju.​
 3. Wpływ wieku i płci — zespół ds.​ ECR ma możliwość oceny wyników w odniesieniu do różnych grup wiekowych i płci, ponieważ przedział wiekowy znacząco wpływa na wyniki.​
 4. Spójność – ECR zostały przeprowadzone setki tysięcy razy na zróżnicowanej grupie osób, a wyniki wskazują na wysoką skuteczność w ocenie 10 podstawowych kompetencji inteligencji emocjonalnej.​
 5. Rzetelność i ważność — zapewnia to maksymalną dokładność. ECR wykazuje minimalny błąd pomiaru, co potwierdza fakt, że 10 kompetencji jest dobrze pogrupowanych.​
 6. ECR a przywództwo — posiada zdolność do adekwatnej identyfikacji osób uznawanych przez swoich peerów za liderów.​

Rodzaje produktów

ECR SELF

Raporty Kapitału Emocjonalnego to psychometryczne oceny, które mierzą zachowania przywódcze w odniesieniu do 10 kompetencji emocjonalnych i społecznych związanych z efektywnym przywództwem.

 • W ciągu zaledwie 10 minut można ocenić poziom Inteligencji Emocjonalnej (EQ) danej osoby. Zapewnia on:
 • Narracyjne opisy zachowań przywódczych związanych z każdym wynikiem.
 • Strategie coachingowe dla rozwoju większej Inteligencji Emocjonalnej i zdolności przywódczych.
 • Plan działania pozwalający na zaprojektowanie osobistego planu budowania Kapitału Emocjonalnego.

ECR-360

ECR360 Multi-Rater Report wykorzystuje szerszą metodologię oceny, aby zapewnić bardziej kompleksowy obraz działania, co czyni go idealnym dla programów rozwoju przywództwa, executive coachingu i rozwoju osobistego.

 • Pozwala zrozumieć różnice w postrzeganiu siebie poprzez połączenie odpowiedzi od wybranych oceniających z własnymi wynikami.
 • Pozwala zobaczyć i porównać szczegółowe odpowiedzi od oceniających poprzez sekcję opisową zawierającą pytania otwarte.
 • Zawiera dopasowane strategie coachingowe w celu poprawy wydajności w oparciu o badanie poszczególnych czynników, w których wyniki „ja” i wyniki oceniających są znacząco różne.

Dlaczego ECR jest wybierany przez firmy z listy Fortune 500?​

Mówiąc najprościej, chodzi o rygor naukowy, który leży u ich podstaw. Raporty te, opracowane na podstawie analizy prawie 150 artykułów naukowych i recenzowanych, zostały przetestowane w środowiskach biznesowych o wysokiej presji. Zostały wykorzystane do wspierania benchmarkingu, monitorowania i mierzenia ciągłego rozwoju umiejętności EQ.

 • To skuteczne narzędzie profilowania daje punkt wyjścia, od którego można mierzyć wszystkie przyszłe postępy.​
 • Jego wypełnienie zajmuje tylko 10 minut, ale jego wpływ może trwać przez lata.​
 • Daje uczestnikom jasną ścieżkę, na której mogą dalej rozwijać swoje umiejętności w zakresie EQ.​
 • Pozwala na rozwijanie kapitału emocjonalnego całych organizacji w ramach specjalnie zaprojektowanych warsztatów dla grup liderek i liderów oraz zespołów. ​

Coaching

Coaching to jedna z najbardziej spersonalizowanych i efektywnych metod rozwojowych. Stanowi on poufną partnerską relację klienta/klientki z coachem i polega na zadawaniu pytań, nierzadko mocnych i trafiających w sedno. Takich, których klient sam by sobie nie zadał. Klient przy wsparciu uważnego coacha odnajduje swoje własne odpowiedzi w bezpiecznej i pełnej akceptacji atmosferze. Nierzadko przy okazji identyfikuje ograniczające przekonania, schematy działania, swoją misję i wartości.

Coaching skoncentrowany jest przyszłości i na celach klienta. Coaching zakłada, że klienci są twórczy, mądrzy i pełni zasobów i najlepiej wiedzą, czego potrzebują, jednak nie zawsze samodzielnie potrafią to odkryć. Właśnie dlatego coach towarzyszy klientowi w tym twórczym procesie, by mógł lepiej zrozumieć siebie, podjąć najlepsze dla siebie decyzje i w pełni uwolnić swój potencjał.

Proces coachingu wspiera klientów na różnych etapach kariery zawodowej i przy okazji stawianych przed nimi wyzwań m.in. w:

 • efektywnym przejściu przez zmianę związaną np. z objęciem lub przygotowaniem do objęcia nowego stanowiska,
 • budowaniu tożsamości w aktualnej lub nowej roli,
 • sesja z liderem/liderką zespołu, aby omówić oczekiwania i wyzwania, jakie stoją przed zespołem.
 • budowaniu marki osobistej i autorytetu w nowym środowisku i nowej roli,
 • przeanalizowaniu siły swojego wpływu i umiejętności, które wspierają odnoszenie sukcesów na danym stanowisku,
 • pokonaniu wewnętrznego krytyka, gdy brakuje pewności siebie w nowych obowiązkach.

Team coaching — kiedy warto go stosować ?

Konflikty i napięcia w zespole — gdy w zespole pojawiają się nierozwiązane konflikty, brak współpracy, trudności w komunikacji lub napięcia między członkami, Team Coaching może pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu tych problemów.

Niska produktywność i efektywność — jeśli zespół ma trudności w osiąganiu celów, obserwuje się spadek produktywności lub brak efektywnej współpracy, Team Coaching może pomóc w odkryciu przeszkód i znalezieniu skutecznych strategii rozwoju.

Wprowadzanie zmian — podczas procesu zmian w organizacji, Team Coaching może wesprzeć zespół w adaptacji, pomóc w zarządzaniu oporem i budowaniu zaangażowania członków zespołu.

Rozwój leadershipu — team Coaching może pomóc liderkom i liderom w zrozumieniu ich roli, budowaniu efektywnego stylu przywództwa oraz umiejętności skutecznego zarządzania zespołem.

Wzmacnianie relacji i zaufania — jeśli w zespole brakuje zaufania, wzajemnego wsparcia lub pozytywnej atmosfery, Team Coaching może pomóc w budowaniu zdrowych relacji i stworzeniu sprzyjającego środowiska pracy.

Efektywne podejmowanie decyzji — jeśli zespół ma trudności w podejmowaniu decyzji, Team Coaching może pomóc w budowaniu procesu decyzyjnego, doskonaleniu umiejętności rozwiązywania problemów oraz wykorzystywaniu różnorodności perspektyw członków zespołu.

Kluczowe elementy team coachingu

 • Lider lub liderka zespołu zawsze muszą być zaangażowani w przygotowanie sesji team coachingu we współpracy z Team Coachem. Ważne, by określić cel pracy i potwierdzić gotowość liderki lub lidera do współuczestniczenia w sesji na równych zasadach jak zespół.
 • Możliwe, że w ramach przygotowania do sesji konieczne będą wywiady pogłębione z osobami z zespołu. Jest to ustalane indywidualnie w zależności od tematu i celu team coachingu. Team Coaching to świetne narzędzie do pracy z zarządami i leadershipem, ale także z pozostałymi zespołami.
 • Idealnie jeśli sesje mogą trwać dwa pełne dni (najlepiej poza biurem) z followup po kilku miesiącach. Jeśli dwa pełne dni nie są możliwe, to jeden dzień jest absolutnym minimum. Team coaching i głęboka praca z zespołem nie jest możliwa w krótszym czasie.

Warsztaty i szkolenia

W ramach zespołu trenerskiego Sięgaj po więcej szkolę i prowadzę warsztaty w tematyce związanej z rozwojem kompetencji miękkich i kompetencji managerskich.

Przykładowe tematy szkoleń, jakie mogę Ci zaproponować, to:

 • First time manager,
 • Motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania,
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej,
 • From Boss to Coach (elementy coachingowe w rozmowach rozwojowych z pracownikami),
 • Komunikacja i asertywność,
 • Inkluzywna rekrutacja.

Jeśli nie znajdujesz szkolenia, które Cię interesuje, napisz, czego potrzebujesz, a my sprawdzimy, co możemy dla Ciebie zrobić. 

Wystąpienia

Występuję przy okazji różnych wydarzeń, zarówno firmowych, jak i konferencyjnych w roli prelegentki czy prowadzącej panele na konferencjach.

Zawsze omawiam z klientem tematykę i oczekiwania, tak by najlepiej odpowiedzieć na potrzeby i spersonalizować przekaz.

Tematyka moich wystąpień to m.in.:

 • Diversity, Equity & Inclusion,
 • Kompetencje liderskie,
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej,
 • Rozwój oparty na mocnych stronach,
 • Przywództwo kobiet,
 • Pewność siebie,
 • Networking
 • Marka osobista.

Zaufali mi

Przez lata miałam zaszczyt pracować z różnorodną grupą klientów, którzy mieli odwagę podejmować nowe wyzwania.

Wspólnie realizowaliśmy różnorodne inicjatywy, tworząc inspirujące i wartościowe doświadczenia. Współpraca z tak interesującymi i odważnymi ludźmi sprawia mi ogromną satysfakcję.